Wspieramy uczelnie i naukę!

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY zajmuje się marketingiem wiedzy głównie w trzech obszarach:

 • zwiększanie skuteczności działań rekrutacyjnych, w tym poprawa jakości kandydatów na studia I, II, III stopnia oraz studia podyplomowe,
 • zwiększanie efektów promocji aktywności naukowej, w tym popularyzacja nauki, budowanie wizerunku naukowców, promocja projektów naukowo-badawczych,
 • zwiększanie korzyści ze współpracy z biznesem, w tym rozwój komercjalizacji badań naukowych, współpracy z pracodawcami, firmami oferującymi praktyki i staże.

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY opiera swoją aktywność głównie o rozwiązania internetowe w oparciu o:

 • aktywność w ponad 20 własnych niezwykle popularnych serwisach tematycznych dla kandydatów na studia i studentów, rodziców i nauczycieli, osób poszukujących informacji o nauce, innowacjach oraz pracy i rozwoju zawodowym,
 • aktywność w social mediach, w tym ponad 30. aktywnie działających profili, grup i kanałów na Facebooku i YouTubie związanych ze studiami, nauką i karierą zawodową.

Klienci Centrum EFEKTY korzystają z około 50 narzędzi marketingowych oferowanych przez firmę w trzech obszarach:

 • marketing kontekstowy – aktywność powiązana z zachowaniami użytkowników w Internecie,
 • marketing kontentowy – aktywność związana z produkcją i rozpowszechnianiem w Internecie unikalnych tekstów i materiałów video,
 • marketing interakcji – aktywność związana z budowaniem dialogu z użytkownikami w social mediach i na forach internetowych.

Dzięki wsparciu Centrum EFEKTY uczelnie i jednostki badawcze:

 • otrzymują wsparcie merytoryczne w budowaniu strategii marketingowej i realizacji działań w tym obszarze (consulting i know-how),
 • skutecznie budują swój wizerunek i generują spójną komunikację z otoczeniem w oparciu o nowoczesne rozwiązania – w tym formaty wideo,
 • efektywnie budzą zainteresowanie swoją aktywnością u precyzyjnie zdefiniowanych grup interesariuszy, w tym kandydatów na studia oraz różnych kręgów opinii publicznej, przy niskim koszcie dotarcia i wysokim zwrocie z inwestycji.